O nas Program REKRUTACJA kontakt

Czesne: 400 zł/m-c

Karta zgłoszenia dziecka - pobierz
Rekrutacja do klasy pierwszej trwa do 15 sierpnia lub do wyczerpania limitu miejsc /w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przyjęcia dziecka po upływie powyższego terminu, za wcześniejszą akceptacją dyrektora szkoły.

Zapisy dzieci odbywają się do poprzez wypełnienie "Karty zgłoszenia dziecka", pobranej ze strony internetowej szkoły lub sekretariatu oraz złożenie jej w sekretariacie szkoły.

Procedura rekrutacyjna obejmuje:

• spotkanie informacyjne dla rodziców wszystkich zgłoszonych dzieci,

• indywidualne spotkanie z rodzicami.

Rodzice dzieci przyjętych do szkoły zobowiązani są do:

• podpisania umowy o naukę – w terminie 7 dni od daty złożenia "karty zgłoszenia dziecka",

• uiszczenia opłat wynikających z warunków umowy – w dniu podpisania umowy,

• dostarczenia "Bilansu sześciolatka"

Uwaga:

• W przypadku zapisania więcej niż jednego dziecka do Szkół Akademickich w Nowym Tomyślu /I Akademicka Szkoła Podstawowa oraz I Gimnazjum Akademickie/ udzielamy 20% rabatu w opłatach tytułem czesnego.

• Szkoła może nie przyjąć dziecka bez podania przyczyny. Niedopełnienie formalności przez rodziców powoduje skreślenie z listy uczniów.