O nas Program REKRUTACJA kontakt

I AKADEMICKA SZKOŁA PODSTAWOWA
W NOWYM TOMYŚLU


Pracę w naszej szkole opieramy na takich wartościach jak: wiedza, odpowiedzialność, kreatywność, uczciwość, sprawiedliwość i przyjaźń. Umożliwiamy wszystkim członkom naszej społeczności realizację własnych pragnień oraz zainteresowań. Dziecko, które staje na progu szkoły podstawowej wierzy, że za jej drzwiami czeka je wielka i wspaniała przygoda. Naszym zadaniem jest utwierdzanie go w tym przekonaniu, przy jednoczesnym rozwijaniu jego talentów, pasji i zainteresowań. Dziecko rozpoczynające edukację częściowo przebywa jeszcze w świecie baśni i bajek. To co realne często miesza się z tym co wymyślone i magiczne. Naszym celem jest jak najdelikatniejsze rozdzielenie tych dwóch płaszczyzn z jednoczesnym zachowaniem wrażliwości i ufności tak charakterystycznej dla tego wieku. Nauczyciel w tej drodze ku dorosłości staje się wychowawcą, przewodnikiem, a zarazem przyjacielem. Stawiamy na indywidualne podejście do każdego ucznia. Przez odpowiedni dobór metod i środków pedagog rozbudza głód wiedzy, ciekawości i wrażliwość na świat każdego ucznia. Nasza szkoła za cel stawia sobie kształtowanie charakteru i hartu ducha, cel ten zamierzamy realizować m. in przez różnorodne zajęcia sportowe. Rywalizacja wyrabia w dzieciach potrzebę wzmacniania własnych umiejętności, doskonalenia tego co słabe, ale także umiejętność współpracy, zaangażowania, pomocy słabszemu. W naszej szkole panuje atmosfera wzajemnego szacunku, w której każdy doświadczy wsparcia i zrozumienia z jednoczesnym poszanowaniem godności i poczucia własnej wartości.

Priorytety naszej szkoły stanowią:
• nabywanie przez dzieci umiejętności oraz zdobywanie wiedzy celem osiągnięcia kompetencji kluczowych niezbędnych dziecku na dalszych etapach edukacyjnych,
• kształtowanie postawy twórczej u dzieci poprzez odpowiedni dobór form, środków i metod nauczania,
• rozwój logicznego myślenia
• kształtowanie charakteru oparte na zasadach wzajemnego szacunku i moralności,
• kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.